ANBI-verslagen

Actuele activiteitenverslagen en financiële verantwoording

Jaarrekening

Het meest recente Financiële Jaarverslag met de Balans en de Staat van Baten en Lasten vindt u hier.

Activiteitenverslag

Het meest recente activiteitenverslag van het St. Eloyen Gasthuis vindt u hier.