ANBI-status

De Stichting

De stichting St. Eloyen Gasthuis is fiscaal gezien een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een bijdrage kunt u dus bij uw belastingaangifte opvoeren als gift. Desgewenst is het onder voorwaarden mogelijk uw giften in de vorm van een lijfrente (ten minste vijf jaarlijkse termijnen) vast te leggen, zodat u voor uw fiscale verrekening niet te maken heeft met het fiscale drempelbedrag. Informeer bij ons naar uw mogelijkheden. Op de website van de Belastingdienst vindt u ook voorbeelden van goedgekeurde lijfrente overeenkomsten.
Ook met een erfstelling, schenking of legaat aan de stichting St. Eloyen Gasthuis helpt u mee om het huis en de daar aanwezige erfstukken te beschermen en te behouden. Heeft u vragen, dan kunt u een ons e-mail sturen.

Naam:

Stichting St. Eloyen Gasthuis

Fiscaal nummer:

0028.80.568

Handelsregister:

41180932

Adres:

Boterstraat 22
3511LZ Utrecht

e-mail: secretaris (apenstaartje) sinteloyengasthuis (punt) nl

Doelstelling:

Het uitoefenen van weldadigheid in de meest algemene zin en voorts het in stand houden van het monumentale pand met inventaris aan de Boterstraat, mede om de tradities en gebruiken van het voormalige smedengilde van Sint Eloy te Utrecht te waarborgen.

Het jaartal 1304 wordt aangehouden als begindatum van het smedengilde Sint Eloy. Aannemelijk is dat het smedengilde aanzienlijk ouder is. Niet uitgesloten is dat het smedengilde al in 1233 bestond. Het smedengilde is een van de oudste instellingen in de stad Utrecht.

Het pand aan de Boterstraat is tussen 1434 en 1446 door het smedengilde in eigendom verworven, maar is al sinds circa 1350 in gebruik. Het smedengilde was het enige gilde in het huidige Nederland met een eigen gasthuis.

Het gasthuis wordt bestuurd volgens het laatst gebruikte gildemodel (circa 1800)

Beleid:

Het beleid is er op gericht voor de toekomstige generaties het pand met inventaris (deels van museale kwaliteit) en de gebruiken en tradities van het voormalige smedengilde zoveel mogelijk te bewaren. Ook de jaarlijkse charitas behoort tot het beleid.

Dagelijks bestuur: (per januari 2021)

Gert Bogers (huismeester)
Jos Gerards (secretaris)
Klaas Landeweer (busmeester)
Han Lagerwij (tweede huismeester)
Erik van der Marel (tweede secretaris)

Beloningsbeleid:

Omtrent de beloning van de bestuurders bepaalt artikel 11 lid 3 van de statuten:

De leden van de broederschap genieten ten laste van de kas der Stichting geen beloning; ter uitvoering van enig besluit van de broederschap gemaakte onkosten worden echter vergoed.

Reguliere activiteiten:

De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a.:

 • de charitas (de Stichting is participant van Stichting Noodhulp Utrecht)
 • Open Monumentendag
 • Open Monumenten Klassendag
 • het handhaven van de gildetradities, zoals daar zijn:
  viering van St. Jan (de patroon van het gasthuis)
 • de hovenierse maaltijd (met genodigden)
 • de broederlijke maaltijd
 • viering St. Eloy (de patroon van de smeden)
 • het onderhoud van pand en inventaris
 • het zo mogelijk uitbreiden van de collectie over het smedengilde en gasthuis

Over het gasthuis zijn een aantal publicaties verschenen, mede op initiatief van de stichting:

 • R. Rommes & J. van der Spek, Met hand en hart; zeven eeuwen smedengilde en St. Eloyen Gasthuis in Utrecht, 1304-2004, 2004
 • P. Huys Janssen, Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen in het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht, 2012
 • C.A.M. van Woerden, Kolven, het plaisier om sig in dezelve te diverteren, 2001